Přechod na ČSN EN ISO 9001:2001

    Pro organizace, které mají vybudován svůj systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:1995 poskytujeme konzultace, v rámci kterých bude dopracován stávající systém managementu jakosti tak, aby organizace mohla využívat výhod, které poskytuje procesní přístup a aby systém byl certifikovatelný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

   Co je třeba udělat:

orientovat systém managementu jakosti na procesy

rozvinout osm principů managementu jakosti

identifikovat klíčové procesy, provést jejich analýzu a určit jejich vzájemné působení

zavést metodu měření procesů, stanovit měřitelné znaky, analyzovat data pro zlepšování procesů

zavést metodu hodnocení spokojenosti zákazníků

zavést metodu analýzy rizik s ohledem na stanovení potřebných opatření, cílů, směrů zlepšování

dopracovat příručku jakosti v souladu s logikou procesů firmy a s ohledem na požadavky ČSN EN ISO 9001:2001.