"Pokud lidé chtějí udělat jediný krok vpřed k tomu, aby ovládli své okolí uměním organizace a techniky, pak musí předtím učinit tři kroky etického prohloubení do svého nitra."

Friedrich von Hardenberg - NOVALIS (1772 - 1801)


  
Ing. Josef Veselý, CSc. – NOVALIS Consulting Vám nabízí poradenskou, auditorskou a vzdělávací činnost zaměřenou zejména na zavádění a prověřování systému managementu jakosti (QMS) podle norem ISO 9000 a zavádění integrovaného systému managementu, ve kterém jsou implementovány jak požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro QMS, tak požadavky normy ČSN EN ISO 14001:1997 pro systémy environmentálního managementu (EMS).
  
Strategií NOVALIS Consulting je poskytovat služby, které přispívají jak ke zvyšování jakosti Vašich výrobků a služeb, zlepšování pracovního a životního prostředí, tak i ke zlepšení kultury organizace, s cílem zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.

 
made by UGHLA