Politika jakosti NOVALIS Consulting

    Nabídkou správných a srozumitelných informací, které jsou ve správný čas na správném místě, se snažíme přispívat k rozvoji firem našich zákazníků a k  budování vyvážených vztahů mezi lidmi na jejich pracovištích.

    Našim zákazníkům umožňujeme pochopit, vybudovat a rozvinout systém managementu jakosti tak, aby

fungoval jeho vnitřní cyklus neustálého zlepšování

nebyl administrativní zátěží

byl stupněm k business excellence.

    Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu doplňkových služeb z oblasti managementu firmy, včetně řízení lidských zdrojů, marketingu a využívání statistických nástrojů.

    Neustálé sledování nových trendů v oblasti systému managementu a průběžné  vzdělávání a doplňování znalostí je pro nás samozřejmostí.

    Spolupracujeme pouze s takovými externími poradci, kteří sdílí naše hodnoty  vyjádřené citátem německého básníka  NOVALISE: „Pokud chceš udělat jeden krok vpřed k tomu, abys ovládl uměním organizace a techniky své okolí,  potom musíš učinit tři kroky etického prohloubení do svého nitra“.

    Stále zdokonalovaným systémem managementu jakosti v naší společnosti přispíváme k jejímu harmonickému rozvoji ve všech oblastech její činnosti.

    Stále zdokonalovaným vlastním systémem managementu jakosti NOVALIS Consulting přispíváme k jeho harmonickému rozvoji ve všech oblastech činnosti.