Profil Ing. Josef Veselý, CSc. - NOVALIS Consulting

 

Právní forma: fyzická osoba - podnikatel
Předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců
Datum vzniku: 27.9.1999
Spolupracovníci: Ing. Svatava Lylová
Kancelář: Jiráskova 18
602 00  Brno
Telefonické spojení: +420 541 210 551, +420 604 469 828
e-mail: novalis@novalis.cz
Obor činnosti: poradenské a vzdělávací služby při zavádění
systému managementu jakosti (QMS)
integro
vaného systému managementu
TQM
Obory působnosti:

výroba přístrojové techniky

instalace slaboproudých a silnoproudých rozvodů (počítačových, telekomunikačních sítí, EZS, EPS, atd.) včetně dodávek HW

►vývoj SW

strojírenská výroba

obchod a služby

stavebnictví

stavební hmoty a výrobky

potravinářské technologie

Odborná způsobilost:

personální certifikace v oborech: manažer jakosti, manažer jakosti EOQ, auditor jakosti

dlouholetá praxe v přípravě a řízení výroby, vývoji nových výrobků, výzkumu a řízení jakosti

praxe v oblasti technologie a techniky v potravinářském průmyslu

pedagogická a vědecká činnost na FP a FSI  VUT v Brně

hodnotitelé České ceny za jakost