Zlepšování procesů

    Existuje nějaká cesta pro organizace, které si nekladou za cíl vybudovat a certifikovat svůj systém managementu jakosti podle norem řady ISO 9000, ale přesto chtějí něco dělat se svými procesy? Pro organizace, které se zatím chtějí soustředit "jen na to podstatné co dělají"?
    Pro tyto organizace máme připraven program zlepšování procesů, který je úspěšně implementován i v organizacích neziskových. Je jednou z cest budování TQM.

   Etapy zlepšování procesů:

identifikace jednotlivých procesů v organizaci

výběr klíčových procesů na základě stanovených kritických faktorů úspěchu

analýza současného stavu procesů, popis formou diagramů a karet procesů

stanovení měřitelných znaků procesů, které slouží k měření jejich kvality, efektivity a výkonnosti

restrukturalizace procesů

implementace měření znaků procesů, sběr dat, jejich analýza

stanovování cílových hodnot znaků, řízení jejich naplňování

vyhodnocení dosaženého zlepšení procesů