Nabízené služby

 

zpracování analýzy stavu systému managementu jakosti (QMS)

poradenství při zavádění systémů managementu jakosti  podle ČSN EN ISO 9001:2001 a norem souvisejících certifikovanými manažery  jakosti

přechod na ISO 9001:2000 - implementace požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 do již fungujících systémů managementu jakosti, které byly vybudovány v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:1995

provedení auditu  systému managementu jakosti certifikovaným auditorem jakosti

poradenství při zavádění integrovaného systému managementu, ve kterém jsou implementovány jak požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro systémy managementu jakosti, tak požadavky normy ČSN EN ISO 14001:1997 pro         systémy environmentálního managementu (EMS)

poradenství při zlepšování procesů

poradenství při zavádění evropského modelu TQM

vzdělávání a příprava pracovníků pro zabezpečování QMS a EMS

další vzdělávání interních auditorů

odborná pomoc při provádění interních auditů (např. na procesy přezkoumání vedením, int. audity apod.)

poskytování služeb externího manažera jakosti

poradenství při zprostředkování software organizačního, ekonomického a pro řízení a prověřování systému jakosti

pomoc při výběru certifikačního orgánu pro QMS a EMS
 

 

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás prosím: novalis@novalis.cz

Rádi budeme reagovat na Vaši poptávku, kterou můžete vyjádřit též zasláním našeho dotazníku pro vyjasnění poptávky, který si můžete stáhnout na svůj počítač, vyplnit a poslat nám zpět.